­

Kerken in Assen

 • Sint Maartens-maaltijd

  Sint Maartens diner in het Open Huis

 • Opening Kerkennacht

  Burgemeester Out opent de Kerkennacht

 • Kerkelijke vrijwilligers

  Kerkelijke vrijwilligers op bezoek in het Duurzaamheidscentrum

 • Kerkennacht

  Enthousiasme in de Kerkennacht

Kerken en gelovigen in de stad zoeken elkaar op. Soms voor ontmoeting, soms voor samenwerking. Deze pagina geeft informatie, adressen van websites of contactpersonen.

Pastoresconvent
Ongeveer zes keer per jaar ontmoeten pastores en voorgangers in de stad elkaar. Collegiale ontmoetingen. Op informele wijze komen hier ook onderwerpen of initiatieven aan de orde die voor alle kerken van Assen belangrijk zijn. Het pastoresconvent is initiatiefnemer van deze website.

Middagpauzedienst
Elke woensdag van 12.30-13.00 uur verzorgen de voorgangers van de kerken in de binnenstad in de Bethelkerk een middagpauzedienst waar iedereen binnen kan lopen.

Week van gebed
Jaarlijks in januari vind de nationale gebedsweek plaats. Een groeiende samenwerking van de landelijke Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. In Assen zijn bidders elke avond in een andere kerk welkom. Informatie over de week van het gebed bij de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken.
Tijdens deze week is er altijd een oecumenische bezinningsavond rond een bepaald thema, afwisselend in de Jozefkerk, de Zuiderkerk en de r.-k. parochiekerk. Deze interkerkelijke avond, waarbij iedereen natuurlijk van harte welkom is, beginnen we met een gebedsdienst.

Assen-Inside
Alle activiteiten voor jongeren in Assen vind je via de facebookpagina assen-inside

Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer
De samenwerkende kerken van Assen en Bovensmilde willen zich middels de SIRW present stellen voor de gasten van het vakantiepark Witterzomer. En dat al vijftig jaar lang! Van Pasen tot begin september leiden voorgangers uit verschillende kerkgenootschappen wekelijks een oecumenische gezinsdienst in de recreatiezaal van het park. In het hoogseizoen is gedurende zes weken een recreatiepastor actief op het vakantiepark. Deze gaat voor in campingdiensten, leidt de zondagavondzang, organiseert pastorale activiteiten en geeft pastorale ondersteuning aan wie dat behoeven. Naast het werken in het recreatiepastoraat is de pastor óók met zijn gezin op vakantie.

­