­

Kerken in Assen

Het Diaconaal Platform Assen (DPA) is het centraal overlegorgaan van de diaconieën van de kerken in Assen. Dit kerkelijk samenwerkingsverband streeft naar een gezamenlijke aanpak van het signaleren en bestrijden van armoede en eenzaamheid. In deze verbinding geven de kerken uitdrukking aan de roeping tot naastenliefde. De aangesloten kerken staan midden in de wijken van Assen. De deelnemers willen naast mensen staan en helpen wie dat nodig hebben, en dat zonder onderscheid van de persoon, zoals in het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37).

Waar mogelijk werkt het DPA samen met andere organisaties. Het DPA streeft ernaar zijn kennis en mogelijkheden ter beschikking te stellen aan de gemeente Assen en andere organisaties die betrokken zijn bij armoede- en eenzaamheidsproblematiek.

Kanskaarten
Met behulp van een zogenaamde ‘Kanskaart’ probeert het DPA om stille armoede en eenzaamheid op te sporen en de nood in de Asser samenleving waar mogelijk te verzachten. De Kanskaart is een kaart waarop inwoners van Assen kunnen aangeven hulp te willen ontvangen bij het aanvragen van financiële bijdragen, toeslagen, belastingaangiften of andere praktische hulp.

Voor de verspreiding heeft het DPA Assen verdeeld in vijf diaconale wijken (Marsdijk, Kloosterveen, Assen-West, Assen-Zuid en Assen-Oost) waarin de diakenen van de aangesloten kerken samenwerken. Elk wijkteam tracht elk voor- en najaar een Kanskaart-Actie te houden. De Kanskaarten worden in enkele straten in een wijk bezorgd en een paar dagen later weer opgehaald.
Bij de verwerking van de hulpvragen werkt het DPA rechtstreeks samen met Humanitas Thuisadministratie, Budget Support en Stichting Present. De ingevulde kaarten worden verdeeld onder de genoemde instanties, afhankelijk van de hulpvraag. Op deze wijze wordt laagdrempelige hulp geboden.

Desgewenst kan de Kanskaart gedownload worden om te printen. Ingevulde Kanskaarten kunnen gestuurd worden naar: Diaconaal Platform Assen, p/a Brink 25, 9401 HT Assen.

Noodfonds
Het DPA is nauw betrokken bij een gezamenlijk initiatief van het College van Diakenen binnen de Protestantse Gemeente Assen met Vaart Welzijn voor het instellen van een Noodfonds. Mensen die geregistreerd zijn bij Vaart Welzijn kunnen daarop een beroep doen, waarop per onmiddellijk gereageerd en de noodzakelijke ondersteuning geboden wordt. Op dit moment draait hiervoor een pilot-project.

Project Energiearmoede
Sinds najaar 2022 is het DPA actief betrokken bij het opzetten van het 'Project Energiearmoede' in samenhang met de recent gestegen energieprijzen. Daarbij wordt gestreefd naar het tot stand brengen van 'warme ruimtes' verspreid over heel Assen.

In hetzelfde kader faciliteert het DPA de toerusting van betrokken vrijwilligers met het oog op het aanbieden van hulp en advies aan mensen die vanwege hun energierekening in financiële problemen zijn gekomen.

Organisatie
Het Diaconaal Platform Assen bestaat sinds 2012 al op informele basis en is sinds 2018 een stichting. Het bestuur bestaat uit zes personen, waaronder afgevaardigden van de verschillende diaconieën. Het bestuur vergadert met een frequentie van gemiddeld vijf keer per jaar en heeft vanuit zijn rol contacten met de burgerlijke gemeente Assen en andere instanties zoals Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje Assen, het Leger des Heils, Stichting Present, Vaart Welzijn. Het DPA maakt deel uit van het Sociale Netwerk Assen, waarin de vrijwilligersorganisaties gericht op armoedebestrijding en sociale uitsluiting kennis en informatie delen.

Samenstelling bestuur

Gert van Enk voorzitter 
Janke Boonstra  secretaris 
Theun Vlieger  penningmeester 
Harm Jan Luchies  lid 
Jaap Feijen  lid 
Dick Vos  lid 


Contact
Het Diaconaal Platform Assen is bereikbaar via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­